Welzijn

Lessen in geluk (Training) minimaal 8 deelnemers

Heb je een cliënt die te maken heeft met tegenslag en hier geen controle over heeft? Of boos en gefrustreerd is door vervelende gebeurtenissen in z’n leven?

Lessen in geluk gaat over hoe je met tegenslag omgaat. Zoals ziekte, je baan verliezen, geldproblemen. Veel dingen overkomen ons. Daar heb je geen controle over. Wel heb je invloed op hoe je met tegenslag omgaan. We gaan op zoek naar de persoonlijke kwaliteiten van de deelnemers, welke doelen ze in het leven willen bereiken en hoe ze dit kunnen doen.

Aanpak

In 6 bijeenkomsten ga je aan de slag met positief denken, dankbaarheid, geweldloze communicatie, kwaliteiten van jezelf en hoe je deze inzet. Je stelt jezelf een doel en met (thuis)opdrachten kijk je concreet wat of wie je nodig hebt voor het bereiken van dit doel.

De training is een goede stimulans om je leven op een andere manier in te richten. Elke deelnemer krijgt eigen handvatten voor meer grip op het leven. Er zit veel herhaling in de training, zodat deelnemers de kans krijgen nieuwe gewoontes in hun leven in te passen.

Duur: 6 bijeenkomsten

Laaggeletterdheid (forumtheater)

Mensen die laaggeletterd zijn, hebben meer moeite met taal. Met het vinden van de juiste woorden en duidelijk zeggen wat ze bedoelen. Ze weten best wat ze willen, maar hun laaggeletterdheid brengt ze in de problemen.

Aanpak

Forumtheater en openingsact

Verschillende sketches laten herkenbare situaties zien. Bij forumtheater doen deelnemers zelf mee en worden zo geconfronteerd met hun eigen gedrag. Een openingsact laat voorbeeldsituaties, waarna we samen met het thema aan de slag gaan.

Workshop

Tijdens de workshop over laaggeletterdheid is er naast een rollenspel ook kennisoverdracht. Wat houdt laaggeletterdheid in, waar lopen mensen die laaggeletterd zijn tegenaan en hoe kunnen we ze helpen?

Duur: in overleg. Dit kan als sketches tijdens een openingsact tot aan een volledige forumvoorstelling van 90 minuten.

Effect van handelen

Hoe kom je over op je klant, op je leidinggevende of op collega’s? Wat kun je zelf doen om je communicatiekracht te verbeteren en je kwaliteiten te laten zien? Welke rol speelt de organisatie daarbij? Krijgen medewerkers de kans?

Aanpak

Doe van deze workshop is het vergroten van de kracht van het team. Eerst krijgen deelnemers inzicht in hun eigen functioneren. Wat vinden ze leuk, waar gaan ze van stralen, waar zijn ze trots op en waar worstelen ze mee? Ze geven elkaar feedback op respectvolle wijze en leren elkaars kwaliteiten herkennen. Aan het eind van de workshop is het team naar elkaar toe gegroeid.

Werknemers hebben verschillende rollen die vragen om een andere houding en soms om een andere manier van communiceren. Wat past bij de cultuur in jouw organisatie en hoe wordt jezelf benaderd binnen en buiten de organisatie.

Duur: Minimaal 2 uur

Durf je te schamen

Het is gebleken dat schaamte mensen beperkt in hun ontwikkeling. Zowel op persoonlijke als op professioneel vlak.

Als je als team binnen welke setting dan ook wilt werken aan een open sfeer waarbinnen fouten gemaakt mogen worden, mensen al doende mogen en kunnen ontdekken waar hun sterkte en minder sterke kwaliteiten liggen. Kortom als je vindt dat je kwetsbaar durven opstellen je juist krachtig maakt.

Aanpak

Schaamte is de grootste blokkade om bij onze kwetsbaarheid te kunnen en durven komen. In deze workshop gaan we theaterlichten schijnen op ieders schaamte gevoel, door er woorden en beelden aan te geven. Hier houdt schaamte helemaal niet van! Door het te delen beloof ik je empathie van de aderen wat zorgt voor verbondenheid. Zowel met jezelf als met de ander. En laat dat nou een grondstof zijn van kwetsbaarheid.

Neem jij je schaamtegevoel mee dan verzorg ik de rest.

Recept voor kwetsbaarheid:
  • ± 500 gram schaamte
  • 3 theater lampen
  • Een handspiegel
  • Een zak woorden
  • Een standbeeld of 2
  • 4 eetlepels zelfcompassie
  • 4 eetlepels empathie
  • Een flinke scheut humor.

Tijsduur en aantal: minimaal 2 uur . Er kunnen 16 mensen in de workshop voor een optimaal resultaat. Bij meer deelnemers zal ik in overleg de workshop aanpassen.