Forumtheater

Wat is forumtheater?

Forumtheater gaat nog een stapje verder dan theatersketches. Forumtheater is een dagdeel- of aanvullend programma. Het publiek, de deelnemers, speelt zelf mee of reageert ter plekke op de gespeelde situatie.

De link tussen de acteurs en het publiek (de deelnemers) wordt gelegd door de ‘joker’. De joker is helemaal thuis in de thematiek, kent de acteurs en weet als geen ander deelnemers bij het spel te betrekken.

Waarom forumtheater?

  • Forumtheater is interactief en helpt deelnemers zelf een oplossing voor hun probleem te zoeken.
  • Forumtheater is hét middel voor het bespreekbaar maken van gevoelige issues binnen een organisatie of instelling.

Hoe werkt forumtheater?

Forumtheater heeft altijd een bepaald doel. Allereerst het actief betrekken van de deelnemers bij het onderwerp, anderzijds deelnemers direct aan het werk zetten met hun ‘probleem’. Forumtheater staat op zichzelf is een afgerond geheel.

Forumtheater kent een min of meer vaste opbouw:

  • Acteurs belichten het probleem
  • Het publiek is toeschouwer van hun eigen situatie. Dit geeft ze een ‘helicopterview’.
  • Daarna gaan deelnemers meedoen. Ze proberen hun oplossing live uit en oefenen op deze manier met de werkelijkheid.
  • Het tegenspel van de acteurs maakt de gevolgen van de gekozen oplossing direct zichtbaar. Vallen er stiltes? Prima! Die zeggen vaak meer dan woorden.
  • De acteurs en deelnemers gaan samen op zoek naar het maximaal haalbare binnen de aanwezige situatie.
  • Deelnemers gaan naar huis met nieuwe kennis en inzichten.

In samenwerking met Basta Theater

Muniek werkt bij forumtheater samen met o.a. Basta Theater. Ervaren acteurs die gewend zijn het publiek bij hun voorstelling te betrekken en moeiteloos inspelen op thema’s en situaties die voorbij komen.

Meer weten over interactieve theatersessies van Muniek of een theatersessie boeken?

Neem dan even contact met me op.