Bedrijfsleven

Effectief communiceren (workshop)

Een bedrijf of organisatie functioneert het best als medewerkers waardering voelen en de ruimte hebben voor het benutten van z’n kwaliteiten. In de waan van de dag en door werkdruk verliezen we makkelijk uit het oog en laten we ons leiden door verwachtingen van de klant, inwoner etc. Maar zonder stevige basis kun je niet optimaal aan deze verwachtingen voldoen.

Aanpak

Tijdens deze workshop, ga je als compleet team aan de slag. Gezamenlijk ga je op zoek naar ieders kwaliteiten, naar de verbeterpunten en deelnemers leren elkaar feedback en complimenten geven. Waardering is het sleutelwoord en het kost niets! Het einddoel is alle neuzen dezelfde kant uit met behoud van ieders eigenheid.

Duur: dagdeel

Effect van handelen

Hoe kom je over op je klant, op je leidinggevende of op collega’s? Wat kun je zelf doen om je communicatiekracht te verbeteren en je kwaliteiten te laten zien? Welke rol speelt de organisatie daarbij? Krijgen medewerkers de kans?

Aanpak

Doel van deze workshop is het vergroten van de kracht van het team. Eerst krijgen deelnemers inzicht in hun eigen functioneren. Wat vinden ze leuk, waar gaan ze van stralen, waar zijn ze trots op en waar worstelen ze mee? Ze geven elkaar feedback op respectvolle wijze en leren elkaars kwaliteiten herkennen. Aan het eind van de workshop is het team naar elkaar toe gegroeid.

Hoe Werknemers hebben verschillende rollen die vragen om een andere houding en soms om een andere manier van communiceren. Wat past bij de cultuur in jouw organisatie en hoe wordt jezelf benaderd binnen en buiten de organisatie.